Contact Us

 Contact

 Changzhou Corridor Impex Co., Ltd

Add:   Shimao Plaza, Xinbei District, Changzhou, Jianngsu, China

Image by Amy Hirschi

Tel: +86 15720636261

social-01-512.webp

Naphthol Manufacturing Unit

Add:    Xinancun, Jingkai District, Changzhou, Jiangsu, China

Tel: +86 18015060781